تنبل شده ام این روزها.دست و دلم به کار نمی رود.انگاری زیادی سر گردان مانده ام.برای کارهایم یک لیست بلند بالایی دراورده ام.امروز فقط  سرچ چند کتاب و مقاله خسته ام کرد و گذاشتم کنارتازه این اول راهی است که دارم تویش قدم می زنم و خوش خوشان نشسته ام تا از آسمان ببارد برایم خیر و نیکیدقیقا همین قدر تنبل و همین قدر خیال بافمایه شرمندگی است می دانم اما هر کاری می کنم که تمرکز کنم و مسیرهایم را پیدا کنم نمی توانم.تنبلی می کنم و دل به هر کاری می دهم جز به کاری که بایدالبته یک دلیل بزرگی هم دارد اینکه این روزها دست و بالم زیادی تنگ شده و خب پول همچنان حرف اول را می زند

می نویسم که یادم باشد اگر اینجا بنشینم و خیال بافی کنم به هیچ جای دنیا نمی رسمقول می دهم از فردا که شنبه است نه .اما از یک شنبه حتما شروع کنم و دنبال کارهایم باشم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

avasokoot ufund ❤️K Pop Lover❤️ کد تخفیف نت افراز آشنایی با ژئو تکستایل جستجوی لینک نرم افزار صدای سـکوت ماشین های روز دنیا - جدیدترین اتوموبیل ها دانلود بازی کامپیوتر